facebook
info@mirliton.nl
Bel: 0321-380646

Bij Aeres Hogeschool Dronten is alles groen

BDG CAH 08

De Aeres Hogeschool Dronten, voorheen bekend als het CAH Vilentum Dronten, veranderde afgelopen september van naam. De Aeresgroep heeft 3 vestigingen. De visie en missie zijn gelijk, maar het lesaanbod in Dronten, Almere en Wageningen is verschillend. Een van de belangrijke kerntaken: toekomstige (agrarische) ondernemers opleiden voor vitale bedrijven in een vitaal platteland. Praktijkgerichtheid en jonge mensen helpen bij de ontwikkeling tot een ondernemende persoonlijkheid is het uitgangspunt. Voor deze unieke visie ontving men als eerste hbo-instelling het Bijzonder Keurmerk Ondernemen.
De Aeres Hogeschool Dronten is de nieuwe naam voor de onderwijsinstelling die tot 1 september bekend stond als CAH Vilentum Dronten. De hogeschool is onderdeel van een veel grotere groep onderwijsinstellingen die allemaal de naam Aeres gaan dragen. De Aeres Hogeschool zelf heeft drie vestigingen of in meer onderwijstermen: drie faculteiten. Naast deze in Dronten is er ook een faculteit in Almere en in Wageningen. De visie en missie zijn gelijk, maar het onderwijsaanbod is verschillend. Een van de belangrijke kerntaken: toekomstgerichte innovatieve natuurtalenten opleiden voor vitale bedrijven met ook nog oog voor duurzame ontwikkeling. Praktijkgerichtheid en jonge mensen helpen bij de ontwikkeling tot een ondernemende persoonlijkheid is het uitgangspunt. Voor deze unieke visie ontving men als eerste hbo-instelling het Bijzonder Keurmerk Ondernemen.

Een school in een grote kas

Welk gebouw past er bij een instelling voor onderwijs in de agrarische sector waar management, dier, voedsel en groene ruimte thema´s zijn? Waar welzijn, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en internationale oriëntatie even hoog op de agenda staan?
Door gebruik te maken van duurzame materialen, de kennis van kassenbouwers is er een school ontstaan die in het geheel in een 16 meter hoge kas is geplaatst. Het is een (bijna)energieneutraal gebouw vol beleving met een bijzondere architectuur en zuiver leefklimaat. Door het opvangen van  regenwater zijn het doorspoelen van de toiletten, het handen wassen en de schoonmaak eveneens duurzaam geregeld. In een jaar wordt er 1200m3 regenwater gebruikt. Een bijzonder gebouw om in te werken.
Eenmaal binnen is het heerlijk licht en loop je af op een open receptie. Hier meld ik me voor mijn afspraak met het hoofd van de facilitaire dienst Gert Vosjan. Vosjan is bijna 26 jaar in dienst van de hogeschool. Nu geeft hij leiding aan 24 facilitair medewerkers en is verantwoordelijk voor de totale facility.

Opdracht na Europese aanbesteding

Het dagelijks onderhoud en glasbewassing zijn voor rekening van Mirliton. Met een dagelijks team van 10 medewerkers onderhouden zij het nieuwe hoofdgebouw en een aantal bijgebouwen. Met een oppervlakte van ongeveer 10.000 m3 Vosjan: “Het contract met ons vorige schoonmaakbedrijf liep af en we waren niet zo tevreden over hoe we het toen georganiseerd hadden. We besloten daarom om de Europese aanbesteding  op te splitsen in 3 percelen. Noord Veluwe, Zuid Veluwe en Flevoland.”

Schoonmaak gestuurd geeft een eerlijker beeld van tijd

Vosjan had een duidelijke visie ontwikkeld hoe men de verschillende offertes zou gaan beoordelen. Hoeveel is er nodig aan uren voor een goed onderhoud? Wat zijn reële tijden voor bepaalde ruimtes? Vosjan: ”Je gaat uit van een contract van meerdere jaren, dus kozen we voor schoonmaak gestuurd in plaats van kosten gestuurd. Verder keken we naar de MVO-waardes van bedrijven. Hoe duurzaam zijn ze? Hoe milieuvriendelijk en wat is hun social return? Mirliton scoort op al deze punten hoog en past daarom goed bij onze missie en visie. Het werken met regionale bedrijven heeft als voordeel dat de lijnen kort zijn, de betrokkenheid groter en de communicatie sneller en soepeler verloopt.”

Een kas heeft veel glas

“De glasbewassing doen we zo´n 3 keer per jaar. Ik laat dat altijd overdag doen wanneer iedereen aanwezig is. Dat heeft te maken met het psychologische effect. Zo wordt het echt zichtbaar.
De groene sector is erg in trek. Het aantal studenten groeit nog steeds. We hebben op het moment 1950 studenten uit Nederland en daarnaast ongeveer  100 Internationale studenten in Dronten.  We verwachten komend jaar te groeien naar 2100 studenten.

Betrokkenheid in de praktijk

Bij de Aeres Hogeschool Dronten is Odette Verwer objectleidster. Wanneer ik vraag naar de samenwerking met Mirliton, begint hij vrolijk verder te praten. “Het werken en de communicatie met Odette is fantastisch! Zij is erg betrokken en wanneer er wat is, appen of bellen we. Odette ziet alles en let goed op. Vorige week nog, zag ze dat er ergens een luikje naar buiten open stond. Ze geeft het dan even door en sluit het af. En we hebben voor bepaalde ruimtes afspraken met studenten. Ze mogen er koffie en thee drinken, maar moeten wanneer ze de ruimte verlaten het wel netjes achterlaten, zodat er alleen een doekje en een dweil nodig zijn. Odette is goed op de hoogte van de afspraken. Toen ze daar een hele grote troep aantrof, nam ze even contact met mij op met de vraag: schoonmaken? Of wil je eerst de studenten er op aanspreken? Ik kan altijd van haar op aan. Als we wat afspreken of aan haar vragen regelt ze het. We zijn zeer tevreden over Odette en haar team.”

facebook_page_plugin